MASZ PYTANIE ? ZADZWOŃ  +48 61 660 74 25    |   PL DE EN
INFORMACJE
O FIRMIE

O FIRMIE

FIRMA ADAMS ROZPOCZĘŁA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
W 1995 ROKU.
Przedmiotem działalności jest projektowanie, produkcja i sprzedaż opakowań z tektury falistej. Firma jest własnością rodzinną z całkowicie polskim kapitałem. Pomimo zastosowania najnowocześniejszych technologii wciąż najważniejszy jest dla nas człowiek, jego wiedza, doświadczenie i kwalifikacje.
NASI KLIENCI TO PRZEDE WSZYSTKIM FIRMY, KTÓRE NA PRZYSZŁOŚĆ PATRZĄ SZEROKIM SPOJRZENIEM.
Pojęcia takie jak rozwój i innowacyjność są wpisane
w charakter ich funkcjonowania. Klient, który dynamicznie podąża za nowymi wyzwaniami,
tego samego oczekuje od swoich dostawców.
Chcąc więc współpracować z Organizacją,
która ma niestandardowe i ściśle wyspecjalizowane wymagania, nie można pozostawać na średnim poziomie rozwoju, dlatego też jako Dostawca podążamy za wyznaczonymi celami.
NASZE SILNE STRONY
- wieloletnie partnerskie relacje z Kontrahentami
- dbałość o jakość
- duża elastyczność i dostosowanie do potrzeb
  Klientów
- poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych technologii
- wysoka kultura organizacyjna i zaangażowany
  personel
- doświadczona kadra zarządzająca
- doskonalenie i poszerzanie możliwości
  we wszystkich obszarach funkcjonowania

PRACA

Dołącz do Firmy ADAMS, która rozwija się dzięki wszystkim ludziom, którzy ją tworzą.
Dobre opakowanie nie tylko chroni produkt w czasie transportu, ale jeśli jest estetyczne, także pomaga
go sprzedać. Robimy wszystko, aby produkowane
przez nas wyroby spełniały te funkcje jak najlepiej. Nasz zespół tworzy niepowtarzalne wzory znajdujące uznanie na rynku.
Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

- ELEKTRYKA - MECHANIKA
- PRACOWNIKA PRODUKCJI
Jesteś człowiekiem z pasją i:
- jesteś na początku swojej kariery zawodowej
- masz kompetencje, doświadczenie branżowe
  i znasz się na tym co robisz

Damy Ci możliwość rozwoju, nauki i zdobywania doświadczenia w różnych obszarach.
Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami prosimy prześlij nam swoje CV. W tytule wiadomości podaj nazwę stanowiska, na jakie aplikujesz.
MAGAZYNIER
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za poprawne prowadzenie gospodarki magazynowej w tym za rozładunek palet z surowcem, załadunek wyrobów gotowych, transport wewnętrzny (hala produkcyjna, magazyn), ustawianie palet na magazynie, ewidencjonowanie towarów w systemie.
Oferujemy:

- ciekawą pracę w doświadczonym zespole

- stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
Wymagania:
- wykształcenie minimum zawodowe
- wskazane doświadczenie na podobnym stanowisku minimum pół roku
- znajomość dokumentów magazynowych i gospodarki magazynowej
- uprawnienia na wózki widłowe (wszystkie typy) z praktyką
- dobra znajomość obsługi Microsoft Office
- prawo jazdy kat. B
- bardzo dobra organizacja pracy, zdyscyplinowanie, systematyczność
- zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane prace
- samodzielność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
- odporność na stres
- umiejętność komunikacji i współpracy w zespole
Oferty pisemne (CV, list motywacyjny) prosimy kierować na adres e-mail.

praca@firmaadams.pl

W tytule wiadomości proszę o wpisanie hasła MAGAZYNIER

Uprzejmie informujemy, że spółka zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów.

Obowiązek informacyjny:
 1. [dane administratora danych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Firma ADAMS Sp. z o.o. w Baranowie przy ul. Nowina 20, 62-081 Przeźmierowo (dalej: Administrator).
 2. [cele i podstawa przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacji w Firma ADAMS Sp. z o.o. w Baranowie przy ul. Nowina 20, 62-081 Przeźmierowo. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest: a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ §1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji; b) dobrowolna zgoda udzielona na warunkach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. a i 7 RODO i Kodeksie Pracy; Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora. c) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. [odbiorcy danych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
 4. [okres przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.
 5. [Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
  2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO.
  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Administratorowi na adres e-mail: info@firmaadams.pl
 7. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. W przypadku dobrowolnej chęci wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w Firmie ADAMS Sp. z o.o. prosimy o wyrażenie następującej zgody: Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przekazanych w celu rekrutacji Firmie ADAMS Sp. z o.o. na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 12 miesięcy od dnia ich przekazania.


APLIKUJ JUŻ TERAZ
ELEKTRYK - MECHANIK
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie sprawnego funkcjonowania maszyn i urządzeń w firmie, w tym między innymi za wykonywanie przeglądów maszyn, usuwanie awarii, prace naprawcze na terenie zakładu.
Oferujemy:
- pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
- stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
  ukierunkowane na długofalową współpracę
- ciekawą pełną wyzwań pracę w doświadczonym,
  zróżnicowanym wiekowo zespole
- wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy
  i umiejętności
- dla osób z Obrzycka, Kaźmierza, Szamotuł i okolic
  transport firmowy
UWAGA: praca w trybie trójzmianowym.
Wymagania:
- wykształcenie min. zawodowe kierunkowe
  z doświadczeniem w zawodzie,
  mile widziane średnie kierunkowe
- znajomość nowoczesnych układów sterowania
  maszyn, falowników itp.
- obsługa instalacji elektrycznych–uprawnienia do 1 kV
- umiejętność posługiwania się komputerowym
  oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym
  w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy
- umiejętność korzystania z literatury technicznej,
  ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów,
  poradników oraz przepisów budowy i eksploatacji
  urządzeń elektroenergetycznych
- umiejętność interpretacji podstawowych zjawisk
  i praw z zakresu mechaniki, materiałoznawstwa,
  technologii mechanicznej, maszynoznawstwa,
  elektrotechniki i automatyki
- umiejętność odczytywania schematów ideowych,
  montażowych oraz rysunków technicznych
  i elementów konstrukcyjnych
- umiejętność oceny przydatności użytkowej maszyn
  i urządzeń na podstawie ich charakterystyk
- umiejętność posługiwania się dokumentacją
  konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną
- umiejętność stosowania podstawowych metod
  obróbki i łączenia materiałów
  podczas wykonywania napraw
- mile widziane min podstawy języka niemieckiego
  i lub angielskiego
- prawo jazdy kat. B - czynne
- umiejętność pracy w zespole
- dokładność i sumienność w wykonywaniu
  powierzonych obowiązków
- skrupulatność, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność
Oferty pisemne (CV, list motywacyjny) prosimy kierować na adres e-mail:

praca@firmaadams.pl

W tytule wiadomości proszę o wpisanie hasła ELEKTRYK-MECHANIK

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 3 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę ADAMS Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie przy ul. Nowina 20 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji". APLIKUJ JUŻ TERAZ
PRACOWNIK PRODUKCJI
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie sprawnego odbioru opakowań z maszyny i układanie ich na paletach jak również m.in. za klejenie ręczne i pakowanie wyrobów.
Oferujemy:

- pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
- stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
  ukierunkowane na długofalową współpracę
- ciekawą pełną wyzwań pracę w doświadczonym,
  zróżnicowanym wiekowo zespole
- dla osób z Obrzycka, Kaźmierza, Szamotuł
  i okolic transport firmowy
UWAGA: praca w trybie trójzmianowym.
Wymagania:
- wykształcenie min. podstawowe
- chęć doskonalenia umiejętności
- umiejętności fizyczne
- umiejętność pracy w zespole
- sumienność
- skrupulatność
- zdyscyplinowanie
- mile widziane prawo jazdy kat. B
Oferty pisemne (CV, list motywacyjny) prosimy kierować na adres e-mail.

praca@firmaadams.pl

W tytule wiadomości proszę o wpisanie hasła PRODUKCJA

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 3 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę ADAMS Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie przy ul. Nowina 20 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.

APLIKUJ JUŻ TERAZ

STREFA KLIENTA

STREFA
KLIENTA
SPROSTAMY TWOIM OCZEKIWANIOM
WYKWALIFIKOWANY I ZAANGAŻOWANY ZESPÓŁ
- wyprzedza Twoje oczekiwania
- błyskawicznie reaguje na Twoje potrzeby
- zapewnia bezpośredni kontakt z inżynierem sprzedaży
- służy kompleksową informacją o Twoim opakowaniu
  oraz o nowych trendach na rynku
- dba o Twoje bezpieczeństwo w zakresie opakowań

PROJEKTOWANIE

PROJEKTOWANIE
POZWÓL NAM CIĘ SPAKOWAĆ
WYKWALIFIKOWANY I ZAANGAŻOWANY ZESPÓŁ
- tworzy koncepcje funkcjonalności opakowań w oparciu
  o ich optymalizacje
- projektuje szaty graficzne
- kompetentnie doradza przy wdrożeniu innowacyjnych
  rozwiązań
- doskonali i usprawnia funkcje logistyczne opakowań

LOGISTYKA

LOGISTYKA
SIĘGNIJ PO NOWY STANDARD OBSŁUGI
DZIĘKI NOWOCZESNEMU SYSTEMOWI LOGISTYCZNEMU
- dostosujemy dostawy do Twoich indywidualnych
  potrzeb
- zapewnimy wysoką jakość obsługi w systemie
  „JUST IN TIME”
- podejmiemy działania na rzecz redukcji Twoich kosztów
  magazynowania
- dostarczymy na czas, na miejsce, na pewno to czego
  oczekujesz

OFERTA

OFERTA
Nasze opakowanie - Twój zysk
MOŻLIWOŚĆ UTRZYMANIA STANÓW BUFOROWYCH
OPIEKA INŻYNIERA SPRZEDAŻY
DOSTAWY W SYSTEMIE "JUST-IN-TIME"
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą prosimy
o kontakt dok@firmaadams.pl

STANDY,
OPAKOWANIA OFFSETOWE

STAND ZASYPOWY DO CUKIERKÓW TYPU „KRÓWKA”
FORMA MA INTRYGOWAĆ I PRZYCIĄGAĆ KLIENTÓW ORAZ, OCZYWIŚCIE, ZACHĘCAĆ DO ZAKUPU TOWARU
Opakowanie zaprojektowane z myślą o innowacyjnym sposobie ekspozycji i sprzedaży cukierków luzowych w jednej z sieci sklepów w Polsce. System dozujący z ruchomą szufladą i kominem zasypowym. System ten pozwala na grawitacyjne, samoistne zasypywanie krówek oraz pobranie ich przez kupującego. Ekspozytor nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych działań pracownika sklepu w celu zapewnienia dostepności towaru, tak jak ma to mejsce w obecnej formie tacek na cukierki luz. W jednej komorze można umieścić około 30 kg krówek. W tym układzie jest to około 90 kg cukierków. Całość jest więc bardzo pojemna i funkcjonalna.

EKOLOGICZNE
WYROBY DEKORACYJNE

EKOLOGICZNE WYROBY DEKORACYJNE
Na specjalne życzenie Klienta możemy wykonać nietuzinkowe, jedyne w swoim rodzaju, niebanalne, oryginalne, zaskakujące formą, wymyślne, gadżety, ozdoby bądź elementy wykonane z tektury falistej.

Pokażemy Ci jak zastosować tekturę falistą w sposób,
o którym nawet Ci się nie śniło!

OPAKOWANIA WEDŁUG
STANDARDU FEFCO

PUDŁA KLAPOWE
nazywane też klasycznymi, american box, american standard, RSC (Regular Slotted Container)
lub FEFCO 201. Są to jednoczęściowe opakowania łączone, które mogą być wykonane ze wszystkich rodzajów tektur falistych. Wytwarzane są
na automatycznych liniach (inlinery lub flexo folder gluery), na których podczas jednego przejścia odpowiednio przygotowanego arkusza tektury odbywają się procesy: drukowania, wycinania, składania, klejenia
i formowania w paczki gotowych pudeł. Opakowania te, dzięki zastosowaniu opcjonalnego wyposażenia maszyn, mogą być modyfikowane poprzez stosowanie dodatkowych elementów wykrawanych. Dodatkowo łączenie może być wzmacniane w procesie zszywania
lub taśmowania. Opakowania klapowe mogą być również wykonywane na prostszych autonomicznych maszynach wykonujących poszczególne operacje. Procesy te są mniej wydajne i bardziej pracochłonne.

DISPLAY I POS

Display i POS (Point of Sales)
Opakowania typu Display lub POS (Point of Sales)
w głównej mierze pełnią funkcję marketingową
i ekspozycyjną. Zastosowanie efektywnej konstrukcji
i atrakcyjnej grafiki zwiększa zauważalność produktu
w miejscu sprzedaży.

OPAKOWANIA
SPECJALNE SRP

Opakowania specjalne SRP
(Shelf Ready Packaging)
Opakowania SRP są konstruowane ze specjalnym przeznaczeniem – „na półkę sklepową”. Opakowanie gotowe na półkę stało się ważnym elementem gry handlowej i coraz częściej wykorzystywanym, skutecznym narzędziem podkreślenia marki produktu
w oczach Klienta.

BAG-IN-BOX

BAG-IN-BOX
Opakowania Bag-in-Box (tzn. „worek w pudełku”) znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemii gospodarczej do pakowania produktów płynnych i półpłynnych.
OPAKOWANIA WYKROJNIKOWE
nazywane też fasonowymi. Wykonywane są zarówno w formie opakowań klejonych,
jak i wykrojów płaskich niełączonych. W skład tej grupy wchodzi bardzo wiele różnorodnych konstrukcji opakowań zamkniętych (pudełka) oraz opakowań otwartych (tacki). Opakowania te tworzą kolejne podgrupy, np. ze względu na sposób ich wypełniania, czyli do formowania ręcznego lub formowania na automatach pakujących itp. Cechą łączącą tą różnorodną grupę opakowań jest proces ich wytwarzania, który polega na wykorzystaniu wykrojnika.
Wygląd zewnętrzny ekspozytora w kształcie krówki ma dodatkowo uatrakcyjnić tą wytrzymałą i oryginalną konstrukcję. Ma intrygować i przyciągać zainteresowanie klientów oraz oczywiście, zachęcać do zakupu towaru. Stand tekturowy został wykonany z tektury falistej, jest przyjazny dla środowiska i nadaje się do recyklingu. Całość, bez ozdób marketingowych, jest bardzo kompaktowa i wytrzymała, z powodzeniem więc pełni funkcję standu transportowego.
STREFA
PRODUKCJI
SZYBKOŚĆ I PRECYZJA
NOWOCZESNY W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANY PROCES PRODUKCJI
- dostęp do nowoczesnych technologii
- szeroki wachlarz możliwości asortymentowych
- wysoka wydajność z możliwością szybkich przestawień
- powtarzalność wysokiej jakości dzięki dużej świadomości
  personelu
- produkcja przyjazna środowisku
NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ -
TO NASZ STANDARD
DOŚWIADCZONY I ZANGAŻOWANY
ZESPÓŁ SPECJALISTÓW
- weryfikuje surowce, produkcję i wyroby gotowe
  nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie sprzętem
  kontrolno-pomiarowym
- zapewnia szeroki zakres badań przy każdej produkcji
- dostarcza dowody spełnienia określonych wymagań
- wdraża i doskonali procesy
HD QUALITY TECHNOLOGIA I REALIZACJE
SIĘGNIJ Z NAMI PO NOWY WYMIAR DRUKU

Firma ADAMS poprzez zastosowanie najbardziej innowacyjnej technologii wyznacza nowy poziom jakości druku fleksograficznego
w Polsce. Dzieki wykorzystaniu maszyny MASTERFLEX-HD oddajemy do dyspozycji klientów znacznie szerszy zakres możliwości druku zbliżając się praktycznie do jakości offsetowej. Oznacza to zastosowanie liniatur w przedziale od 22lpc do nawet 60lpc! Ta unikatowa obecnie technologia wraz z zastosowanymi systemami zapewnia zachowanie najwyższych standardów druku dla każdych nakładów produkcyjnych przy zachowaniu odpowiednich tolerancji.
NARODZINY NOWEGO STANDARDU

W świecie wysokiej jakości druku fleksograficznego MASTERFLEX-HD jest nowym punktem odniesienia. Projektanci Bobsta, wybierając kluczowe rozwiązania technologiczne rozwinięte w MASTERFLEX-A oraz MASTERFLEX-L stworzyli maszynę, której przewaga nie podlega dyskusji. Kluczem do osiągnięcia nadruków niespotykanej do tej pory jakości są zastosowane w MASTERFLEX-HD systemy: START&GO i PRO-ACTIVE REGISTER. Są one przeznaczone do kontroli jakości i umożliwiają niezwykle wysoką precyzję ustawień pasowania nadruku.
ŚRODOWISKO
TO, ŻE PRODUKUJEMY
Z EKOLOGICZNEGO,
BIODEGRADOWALNEGO MATERIAŁU
JAKIM JEST TEKTURA FALISTA,
TO NIE WSZYSTKO
DBAMY RÓWNIEŻ BY SAM PROCES
PRODUKCYJNY JAK NAJMNIEJ OBCIĄŻAŁ
ŚRODOWISKO NATURALNE
- ISO 14001
- własna mieszalnia farb - przetwarzanie zlewek
- projekt oczyszczalni ścieków
- zagospodarowanie odpadów produkcyjnych - belownica
- oszczędzanie energii - nowoczesne technologie
- wysoka świadomość pracowników - segregacja odpadów
DANE KONTAKTOWE
Firma ADAMS sp. z o.o.
ul. Nowina 20
62-081 Baranowo

fax: +48 61 660 83 41

KRS: 0000591581
NIP: 7811921223
REGON: 363382434

Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł

Akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

e-mail:
SZYBKI KONTAKT
Biuro Obsługi Klienta +48 61 660 74 25
Siedziba Główna +48 61 650 77 77
FIRMA STREFA KLIENTA PRODUKTY PRODUKCJA JAKOŚĆ HD ŚRODOWISKO KONTAKT